คลิปความรู้

>

IPO Roadmap EP4: Business System

IPO Roadmap EP4: Business System

ความสำคัญของการมีระบบงานที่ดีและการเชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
IPO

คลิปก่อนหน้า

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ซีซั่น 3 EP12: Startup Showcase (VC/CVC) - FASTWORK

คลิปถัดไป

IPO Roadmap EP5: Internal Control