คลิปความรู้

>

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ซีซั่น 1 ตอนที่ 10 Accelerating Business Expansion with Outside Funding

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ซีซั่น 1 ตอนที่ 10 Accelerating Business Expansion with Outside Funding

เรียนรู้เทคนิคการเร่งขยายธุรกิจโดยใช้แหล่งเงินทุน ความแตกต่างของเงินทุนในแต่ละประเภทที่สนับสนุน รวมถึง Startup ในแต่ละ Series จะได้รับเงินทุนแบบใด พบกับแขกรับเชิญ คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ Director - Business Innovation & Dtac Accelerate Strategy and Innovation Division

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
สตาร์ทอัพ

คลิปก่อนหน้า

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ซีซั่น 1 ตอนที่ 9 Startup Business Plan Development

คลิปถัดไป

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ซีซั่น 1 ตอนที่ 11 VC & Angle Investors