คลิปความรู้

>

IPO Roadmap EP3: Financial Reporting and Disclosure

IPO Roadmap EP3: Financial Reporting and Disclosure

เข้าใจความสำคัญของการเตรียมระบบการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพื่อให้รายงานทางการเงินนั้น สะท้อนความสามารถในการดำเนินงานของกิจการได้อย่างถูกต้อง

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
IPO

คลิปก่อนหน้า

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ซีซั่น 1 ตอนที่ 12 Pitch Perfect

คลิปถัดไป

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ซีซั่น 3 EP1 : Startup Fundraising