คลิปความรู้

>

IPO Roadmap EP2: The Process of Going Public

IPO Roadmap EP2: The Process of Going Public

เข้าใจภาพรวมกระบวนการเตรียมตัวนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
IPO

คลิปก่อนหน้า

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ซีซั่น 2 ตอนที่ 11 SCG Open Innovation Center

คลิปถัดไป

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ซีซั่น 2 ตอนที่ 12 IP (BEDO) การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา