คลิปความรู้

>

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ซีซั่น 2 ตอนที่ 2 Mahidol University

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ซีซั่น 2 ตอนที่ 2 Mahidol University

เรียนรู้บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SMEs ให้ใช้นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ และการปรับตัวให้พร้อมสู่การเป็น Entrepreneurial University กับแขกรับเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม
สตาร์ทอัพ
กรณีศึกษา

คลิปก่อนหน้า

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ซีซั่น 2 ตอนที่ 1 New Breed of Entrepreneur

คลิปถัดไป

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ซีซั่น 2 ตอนที่ 3 Refun Machine (Recycle)