คลิปความรู้

>

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ซีซั่น 2 ตอนที่ 11 SCG Open Innovation Center

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ซีซั่น 2 ตอนที่ 11 SCG Open Innovation Center

พฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปมาก บริษัทต่างๆ ต้องมีความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง Business Model ใหม่ๆ มาตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการจึงมีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบัน ร่วมเรียนไปกับ ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

แชร์คลิปความรู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม
สตาร์ทอัพ
กรณีศึกษา

คลิปก่อนหน้า

IPO Roadmap EP1: Capital Market - Unlocking Your Business Growth

คลิปถัดไป

IPO Roadmap EP2: The Process of Going Public