บทความ

>

3 เรื่องที่ไม่ควรให้นักบัญชีทำ

3 เรื่องที่ไม่ควรให้นักบัญชีทำ

HIGHLIGHT :

  • การบัญชีและนักบัญชีที่ดี เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจ เจ้าของกิจการต้องใช้ประโยชน์จากการมีนักบัญชีที่ดีให้คุ้มค่าทั้งในมุมมองของกิจการ และต่อคุณค่า (Value) ของนักบัญชี  ขณะเดียวกันเจ้าของกิจการก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าเรื่องอะไรที่ไม่ควรให้นักบัญชีทำ เพราะเหตุใด บทความนี้มีคำตอบ

เวลาในการ 1.5 นาที


งานบัญชีเป็นงานสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ และการหานักบัญชีที่ดีนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจด้วย เพราะนักบัญชีที่ดีนั้นสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าของธุรกิจ  เปรียบเสมือนพันธมิตรที่เจ้าของกิจการสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ หลายอย่างจากนักบัญชี

เมื่อบริษัทได้นักบัญชีมาทำงานด้วย สิ่งที่ต้องทำคือการบริหารความสัมพันธ์นั้นให้ดี โดยขอให้พวกเขาทำงานที่ได้แสดงความสามารถ ไม่ควรให้ทำงานที่ไม่จำเป็น หรือเป็นงานที่เครื่องมือต่างๆ สามารถทำได้ดีอยู่แล้ว และนี่คือ 3 เรื่องที่เจ้าของกิจการควรเรียนรู้ว่า เป็นสิ่งที่ไม่ควรร้องขอจากนักบัญชีของบริษัท

1. อย่าให้นักบัญชีของบริษัททำงานที่ระบบอัตโนมัติจัดการแทนได้

ผู้ประกอบการบางรายขอให้เจ้าหน้าที่บัญชีจัดการสมุดเช็ค รับชำระเงิน ซึ่งงานเหล่านี้เป็นงานที่ระบบอัตโนมัติสามารถทำได้ เจ้าของกิจการควรลงทุนในเทคโนโลยี เครื่องมือและระบบอัตโนมัติที่จะทำให้ชีวิตและงานบัญชีของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจ้างนักบัญชีมาเพื่อทำงานที่ระบบอัตโนมัติทำได้ ทำให้เจ้าหน้าที่สูญเสียความเชี่ยวชาญที่ควรจะมีเพิ่มขึ้นในงานบัญชีของบริษัท ในขณะเดียวกันก็ถือว่าบริษัทสูญเสียค่าจ้างอย่างไม่คุ้มค่าด้วย

2. อย่าขอให้นักบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้คำตอบว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานอย่างไร

เพราะอะไรหรือ ก็เพราะเป็นเรื่องที่เจ้าของควรรู้ เจ้าของธุรกิจบางคนสละบทบาทการดำเนินธุรกิจโดยไม่รู้ตัว แทนที่จะทำการมอบหมายงานเฉพาะอย่างชัดเจน ประเด็นสำคัญคือความรับผิดชอบ การมอบหมายงานให้กับนักบัญชี เป็นการให้ความรับผิดชอบในหน้าที่ของนักบัญชี แต่ไม่ได้หมายถึงว่ามีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน (Performance) ของบริษัท

ในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ย่อมจะต้องมีความรับผิดชอบในทุกแง่มุมของธุรกิจซึ่งรวมทั้งการเงินด้วย นักบัญชีสามารถช่วยวางแผนและแปลความหมายตัวเลข แต่ผู้ประกอบการควรเรียนรู้วิธีการอ่านข้อมูลให้เข้าใจธุรกิจ เมื่อถูกถามว่า "ธุรกิจมีฐานะทางการเงินอย่างไร" ผู้ประกอบการบางคนตอบว่า "นักบัญชีของบริษัทจัดการเรื่องนั้น" หรือ "ผู้ทำบัญชีของบริษัทจัดการเรื่องนั้น"  หากต้องการให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ควรให้เวลากับการเรียนรู้เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและมองหาระบบการจัดการข้อมูลที่ดีมาช่วย เพื่อให้แน่ใจว่า มีข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอยู่ในมือเมื่อต้องการใช้งานหรือตัดสินใจ

3. อย่าขอให้นักบัญชีของบริษัทฝ่าฝืนกฎ

ขอให้ซื่อสัตย์และไม่แม้แต่คิดว่า "เพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว" อย่าเกลี้ยกล่อม โน้มน้าว โดยขอให้นักบัญชีของบริษัททำสิ่งที่ผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย รักษาความซื่อสัตย์ของบริษัทไว้เสมอ หากยอมทำผิดกฎหมาย ในที่สุดมันจะย้อนกลับมาเล่นงาน และจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายจำนวนมากสำหรับการกระทำนั้นในอนาคต

กิจการที่จะสร้างการเติบโตต่อไปได้นั้น จะต้องมีงานด้านบัญชีและบุคลากรทางบัญชีที่มีความสามารถเป็นกำลังสนับสนุน การใช้ประโยชน์จากงานบัญชี เป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของกิจการจะต้องให้ความใส่ใจและต้องเรียนรู้


Credit : https://www.inc.com/entrepreneurs-organization/
สรุปและเรียบเรียงโดย : ปิยารมย์ ปิยะไทยเสรี
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือแชร์บทความ

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบัญชี

บทความก่อนหน้า

โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 8)

บทความถัดไป

ปั้น Pitch Deck อย่างโปร