บทความ

>

5 เรื่องท้าทาย เมื่อธุรกิจกลับมาเปิดอีกครั้งหลัง COVID-19

5 เรื่องท้าทาย เมื่อธุรกิจกลับมาเปิดอีกครั้งหลัง COVID-19

HIGHLIGHT :

  • การกลับมาเปิดดำเนินธุรกิจอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ผู้ประกอบการจะพบกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ อาจไม่สามารถพากิจการเติบโตต่อไปได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ บทความได้นำเสนอ 5 แนวทางกว้างๆ ที่ควรจะต้องนำมาพิจารณาสำหรับการกลับมาเปิดธุรกิจใหม่อีกครั้ง

เวลาในการ 1.5 นาที


ช่วงระยะเวลาประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา ที่ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการชั่วคราวจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น ผู้คนในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด อาชีพอะไร ต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า และมีคำถามว่าเมื่อใด จึงจะสามารถเปิดกิจการได้อีกครั้ง ซึ่งแน่นอนว่า การเปิดกิจการอีกครั้งนั้น มีเรื่องให้ต้องคิดและกังวลไม่น้อย เพราะปัจจัยแวดล้อมในการกลับมาเปิดกิจการได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนหน้านี้

เมื่อต้องเริ่มคิด เริ่มวางแผน 5 เรื่องต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่ต้องคิดและพิจาณารวมเข้าไว้ในแผน เพื่อเริ่มทำงานกันอีกครั้ง

1. ตัดค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ

ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ ที่ประสบปัญหาเงินสด วิธีที่พบบ่อยมากคือจะใช้วิธีลดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงาน วิธีลดค่าใช้จ่ายนั้น ควรตัดสินใจจากการประมาณการทางการเงิน อย่าลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่มีผลต่อความสามารถในการหารายได้หรือในส่วนที่มีผลต่อการทำให้ธุรกิจดำเนินต่อ เพื่อมิให้เป็นการสร้างความเสียหายในระยะยาว เช่น การตัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จะต้องดูว่าจะลดค่าใช้จ่ายในสื่ออะไร หากสื่อนั้นเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะต้องคงไว้ หรือการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต ต้องไม่ลดค่าใชจ่ายในส่วนที่เป็นคุณภาพที่ดีและมีคุณค่าต่อลูกค้าเช่นกัน

2. การนำพนักงานกลับเข้าทำงาน

การให้พนักงานกลับไปทำงานอาจต้องมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ครั้งหนึ่งเคยให้พนักงานทำงานร่วมกันได้ทั้งหมด ถ้ามาตรการ Social Distancing ยังต้องปฏิบัติต่อไปอีก จะต้องมีการรองรับในเรื่องนี้ไว้ในระยะยาว รวมทั้งสวัสดิการเกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพที่อาจต้องพิจารณาทบทวนกันใหม่ รวมไปถึงการทบทวนสาเหตุของการลางานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการระบาดของ COVID-19

3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ

การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผู้ประกอบการจะเลือกทำเมื่อเปิดกิจการใหม่ แต่อาจเป็นสิ่งที่จะรักษาธุรกิจไว้ได้ การจะปรับเปลี่ยนหรือไม่ ให้ลองถามคำถามต่อไปนี้กับตัวเองว่า

  • รูปแบบธุรกิจควรเป็นอย่างไรเมื่อต้องการก้าวออกจากวิกฤตินี้
  • รูปแบบธุรกิจปัจจุบันยังใช้ได้อยู่ไหม
  • มีวิธีที่จะปรับเปลี่ยนความเชี่ยวชาญที่มีไปสู่กระแสของรายได้ที่ดีกว่าไหม

รายได้หรือยอดขายสินค้ามาจากไหนได้บ้าง ให้พิจารณาว่า ขายสินค้าหรือบริการอะไร  ขายให้ใคร และส่งมอบสินค้าหรือบริการนั้น ด้วยวิธีใดบ้าง ตัวอย่างของกิจการที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ คือ  Cath Kidston แบรนด์ของประเทศอังกฤษ ที่ขายเสื้อผ้า กระเป๋า และของตกแต่งบ้าน ปิดสาขาทั้งหมด 60 แห่งในอังกฤษ แต่จะไปขายผ่านออนไลน์ โดยไม่มีหน้าร้านค้าปลีกของตนเอง และจะยังคงจำหน่ายสินค้าให้กับตัวแทนในต่างประเทศ สินค้าที่ขายยังเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนวิธีขายในประเทศ

4. การเปลี่ยนคู่ค้า

แม้ธุรกิจจะกลับมาเปิดใหม่ แต่คู่ค้าอาจไม่เหมือนเดิม  ทั้งในฐานะของการเป็นผู้ซื้อสินค้า ซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยการเพิ่มคู่ค้าให้มากขึ้น  และในฐานะที่เป็นผู้ขายสินค้า อาจจะต้องหาคู่ค้าใหม่ๆ ที่ธุรกิจจะได้รับเงินสดจากการจัดส่งสินค้า แต่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าบ้าง ถ้าลูกค้าอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถมารับสินค้าเองได้  ซึ่งกรณีแบบนี้ถ้าไม่จัดส่งเองก็ต้องมีคู่ค้าที่เป็นผู้ให้บริการจัดส่งเพิ่มขึ้น

5.  ร่วมมือกับชุมชนแวดล้อม

ในขณะที่เจ้าของธุรกิจจำนวนมากได้ให้ความสำคัญกับโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อน จากทั้งภาครัฐและสถาบันการเงิน สิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมคือ ความสามารถในการทำธุรกิจร่วมกับชุมชน ความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ ในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่ร้านค้าในชุมชนไม่มีประสบการณ์หรือความชำนาญ ตัวอย่างเช่น การสร้างแพลตฟอร์มรวมร้านอาหาร ร้านค้าภายในชุมชน และมีบริการส่งอาหารของตนเอง ทำให้ร้านอาหาร ร้านค้า และผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้างในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น

ผู้ประกอบการที่จะกลับมาเปิดธุรกิจใหม่ มีเรื่องต้องคิดทบทวนหลายเรื่อง เพราะสภาพแวดล้อมของการกลับมานั้น จะแตกต่างไปจากเดิมแน่นอน ซึ่งอาจทำให้การเริ่มต้นใหม่อาจจะดูยากลำบากขึ้น แต่การยอมรับและพร้อมปรับเปลี่ยน ก็ย่อมจะเป็นเข็มทิศที่พาธุรกิจดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องในที่สุด


Credit: www.inc.com
 
สรุปและเรียบเรียงโดย : ปิยารมย์ ปิยะไทยเสรี
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือแชร์บทความ

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
ธุรกิจในภาวะวิกฤติ

บทความก่อนหน้า

โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 2)

บทความถัดไป

ธุรกิจโต 10 เท่า เขาทำกันอย่างไร