บทความ

>

ดิจิทัลสตาร์ทอัพ แพลตฟอร์มสัญชาติไทย จะฝ่าวิกฤตโควิดไปได้อย่างไร?

ดิจิทัลสตาร์ทอัพ แพลตฟอร์มสัญชาติไทย จะฝ่าวิกฤตโควิดไปได้อย่างไร?

HIGHLIGHTS :

  • ผลกระทบของโรคโควิด-19  การประคับประคองธุรกิจแพลตฟอร์มสัญชาติไทย ให้ปรับตัวและอยู่รอดได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญ  หากธุรกิจแพลตฟอร์มเหล่านี้ปิดตัวลง จะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง
  • ปัจจุบันธุรกิจแพลตฟอร์มไทยยังมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มต่างชาติ เมื่อเจอวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ ยืดเยื้อและยาวนาน อาจต้องปิดตัวลงหรือโดนควบรวมโดยต่างชาติ
  • ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มสัญชาติไทย ควรเร่งปรับตัว นำเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มที่มี มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตลาดในปัจจุบัน เช่นการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย หรือเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ

เวลาในการอ่าน 2  นาที


               

ปัจจุบันนี้โครงสร้างเศรษฐกิจไทย มีความซับซ้อน ไม่ได้มีเพียงการจ้างงานแรงงานในระบบ และแรงงานอิสระเท่านั้น การส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลสตาร์ทอัพตลอดหลายปีที่ผ่านมา สร้างผู้ประกอบการแพลตฟอร์มสัญชาติไทยจำนวนมาก ที่ก่อให้เกิดการจ้างงานทางตรง แรงงานอิสระ และส่งเสริมธุรกิจประเภทอื่นให้เข้มแข็งขึ้น

ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากผลกระทบของโรคโควิด-19 เช่นนี้ การประคับประคองธุรกิจแพลตฟอร์มสัญชาติไทย ให้ปรับตัวและอยู่รอดได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญ  หากธุรกิจแพลตฟอร์มเหล่านี้ปิดตัวลง จะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างกว่าการจ้างงานทางตรง แรงงานอิสระและผู้ประกอบการ SMEs ที่ใช้ช่องทางแพลตฟอร์มเหล่านี้จะได้รับผลกระทบไปด้วย

ทั้งนี้คาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนมือ เปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจแพลตฟอร์มครั้งใหญ่ในประเทศไทย เนื่องจากธุรกิจแพลตฟอร์มไทยในปัจจุบันยังมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มต่างชาติ เมื่อเจอวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ ยืดเยื้อและยาวนาน ถ้าไม่ปิดตัวลง เลิกจ้างพนักงานและลอยแพผู้ใช้แพลตฟอร์ม ก็อาจจะต้องควบรวม ขายให้กับแพลตฟอร์มต่างชาติ... คล้ายกับยุคปี 40 ที่ต่างชาติเข้ามาซื้อสินทรัพย์ชั้นดี ราคาถูก เพื่อแก้วิกฤตสถาบันการเงิน

แพลตฟอร์มที่กำลังได้รับผลกระทบเหล่านี้ ได้แก่ แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว อีเว้นท์ บริการส่วนบุคคล อสังหาริมทรัพย์ และแพลตฟอร์มสนับสนุนธุรกิจ SMEs เช่น ด้านบัญชี การขาย การตลาด และงานบุคคล

อย่างไรก็ตาม วิกฤตครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจไทยจำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนมาทำงานบนดิจิทัลแพลตฟอร์มมากขึ้น ร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก เปลี่ยนมาส่งด้วยบริการดิลิเวอรี่ เกิดการจ้างงานอิสระ ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของมากมาย หากแต่แพลตฟอร์มดิลิเวอรี่ส่วนใหญ่ เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ของต่างชาติ ที่มีความพร้อมมากกว่า แม้กระทั่งการทำงานที่บ้านหรือ Work Form Home ที่ผู้ประกอบการเล็กใหญ่ทุกราย ต้องปรับตัว ประชุมกันทางระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ช่วงนี้ ก็อยู่บนแพลตฟอร์มต่างชาติ

หากไม่มีความพยายามสนับสนุนแพลตฟอร์มสัญชาติไทยให้สามารถปรับตัวอยู่รอด และคงความเป็นเจ้าของเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม และสร้างฐานข้อมูลของตนเอง เมื่อเราฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ขึ้นมา เราจะพบว่าระบบเศรษฐกิจไทยจะต้อง “พึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติ” ฝังลึกมากขึ้น เสียค่าบริการและส่วนแบ่งรายได้ออกนอกประเทศเพิ่มขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคไทยที่เปลี่ยนไปหลังวิกฤตนี้จะอยู่บนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ ที่ครอบครองตลาด ควบคุมราคาและการแข่งขัน อย่างเบ็ดเสร็จ

สำหรับผู้ประกอบการแพลตฟอร์มสัญชาติไทยเอง ก็ควรเร่งปรับตัว นำเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มที่มี มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตลาดในปัจจุบัน อาจจะต้องมีการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการบ้าง เชื่อว่าด้วยความที่เป็นธุรกิจดิจิทัล ด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น สามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย เช่น การนำระบบรอคิวร้านอาหาร ไปใช้กับการรอคิวโรงพยาบาล การเปลี่ยนระบบจัดการอีเว้นท์ เป็นระบบออนไลน์อีเว้นท์ เป็นต้น

ในภาวะวิกฤต มีโอกาสที่จะเกิดแพลตฟอร์มใหม่ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคได้ อย่างเช่น แพลตฟอร์มการสื่อสารอย่าง LINE กลายเป็นที่นิยมในญี่ปุ่น หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในปี 2011 หรือ การแพร่ระบาดของโรค SARS ในปี 2003 ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคจีนเริ่มเข้าสู่การชอปปิ้งออนไลน์มากขึ้น Taobao และ JD.COM กลายเป็นแพลตฟอร์มยอดในนิยมในปีถัดมา

ดังนั้นทุกส่วนสามารถสนับสนุนแพลตฟอร์มไทยได้ ด้วยการให้โอกาส เลือกใช้บริการ หรือร่วมพัฒนาต่อยอด เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับแพลตฟอร์มไทยให้มากขึ้น ในการปรับตัวฝ่าวิกฤตครั้งนี้ ภาครัฐบาล บริษัทขนาดใหญ่ SMEs และสตาร์ทอัพ น่าจะใช้โอกาสนี้สร้างแพลตฟอร์มใหม่ระดับประเทศ ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้


บทความโดย : ไผท ผดุงถิ่น
CEO/Co-founder
บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

หรือแชร์บทความ

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม
ธุรกิจในภาวะวิกฤติ

บทความก่อนหน้า

SMEs รับมือกันอย่างไร ในสถานการณ์ COVID-19

บทความถัดไป

Pivot การปรับเปลี่ยนของธุรกิจ โอกาสภายใต้วิกฤต