บทความ

>

IPO เส้นทาง Exit ของ Unicorn

IPO เส้นทาง Exit ของ Unicorn

HIGHLIGHT :

IPO เป็นทางเลือกของธุรกิจที่ต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดด  ธุรกิจ Startup ในระดับ Unicorn หลายบริษัท กำลังเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDAQ ภายในปี 2019 หนึ่งในนั้นคือ Lyft (LYFT) ซึ่ง IPO ไปเมื่อ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา

เวลาในการอ่าน 2.5 นาที

ธุรกิจ Startup นั้น จะมีการ Raise Fund เป็นรอบๆ ตามระยะการเติบโตและตามความต้องการเงินทุนควบคู่กันไป เมื่อต้องการที่จะ Exit ธุรกิจ Startup ก็มีทางเลือกได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการ การขายธุรกิจออกไป หรือการนำบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา LYFT ธุรกิจ Startup ให้บริการเรียกรถ TAXI ในสหรัฐฯ ระดับ Unicorn (มูลค่าบริษัทสูงกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) มูลค่าบริษัทอยู่ที่ประมาณ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDAQ  โดยราคา IPO ของ LYFT นั้นอยู่ที่ $72 ต่อหุ้น เมื่อปิดตลาด ราคาอยู่ที่ $78.29  LYFT ให้บริการเฉพาะในสหรัฐฯ ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก UBER และมีการทำตลาดต่างจาก UBER โดยให้ลูกค้านั่งคู่กับคนขับ เป็นการสร้างบรรยากาศให้เหมือนเราไปนั่งรถเพื่อน ดัง Slogan “Your friend with a car” 

ในปัจจุบันธุรกิจ Startup ที่เป็น Unicorn มีอัตราการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ช้าลง เนื่องจากการมีแหล่งเงินทุนที่ Support ธุรกิจมากขึ้น ในปี 2018 พบว่า Valuation ในทุก Stage ของ Startup มีมูลค่าสูงขึ้น Valuation ของ Series D ซึ่งเป็น Later Stage นั้นมีมูลค่าสูงขึ้นถึง 128% ทำให้บริษัทเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้การ IPO ในการระดมทุนเหมือนในอดีต

อย่างไรก็ตาม การ IPO นั้นถือว่าเป็นการ Exit ที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนของธุรกิจ Startup ค่อนข้างสูง เมื่อมีโอกาสที่ดีในตลาด ผู้ลงทุนจึงต้องการให้ธุรกิจใช้การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นทางเลือกในการ Exit ในปี 2019 นี้ Unicorn ที่เป็น Big Name ในวงการ Startup ทั้ง Uber, Airbnb, Pinterst และ Slack ต่างมีแผนที่จะ IPO กันทั้งสิ้น

การเติบโตในอนาคตของธุรกิจในกลุ่มTech นี้ ผู้ลงทุนอาจต้องมองในระยะยาวต่อไปด้วย เพราะการ IPO ในช่วงที่บริษัทมีมูลค่าสูง ก็อาจจะทำให้โอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นอีกนั้น ใช้เวลานานขึ้น อีกทั้งในช่วงแรกหลัง IPO นั้น จะมีการใช้เงินทุนค่อนข้างสูง อาจจะยังไม่เห็นกำไรในช่วงแรก ตัวอย่างเช่น Amazon (AMZN) IPO ในปี 1997 มูลค่าของบริษัทตอน IPO อยู่ที่ 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ Amazon ใช้เวลาถึง 4 ปี กว่าจะมีรายงานผลกำไรครั้งแรกในปลายปี 2001 ในปัจจุบัน Amazon เป็นหุ้นที่สามารถทำกำไรได้สม่ำเสมอและเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดบริษัทหนึ่งของโลก


Credit : https://edition.cnn.com/2019/03/18/tech/lyft-ipo/index.html
 
สรุปและเรียบเรียงโดย : ปิยารมย์ ปิยะไทยเสรี
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือแชร์บทความ

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน
IPO
กรณีศึกษา

บทความก่อนหน้า

บทเรียนจากกรณีศึกษายูนิคอร์นในประเทศจีน

บทความถัดไป

Make a Pitch like a SHOW