บทความ

>

Disruption ในอุตสาหกรรมวิสกี้

Disruption ในอุตสาหกรรมวิสกี้

HIGHLIGHT :

การผลิต Whisky ที่ใช้เวลา 10-20 ปี ในการบ่ม อาจถูกแทนที่ด้วยกระบวนการทางเคมี ที่ทำให้การผลิตใช้เวลาลดลง ซึ่งจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลในอุตสาหกรรมต่อไป

เวลาในการอ่าน 1.5  นาที

ในอุตสาหกรรมวิสกี้นั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า มีกระบวนการผลิตที่ใช้เวลานาน เพราะต้องผ่านการบ่มในถังไม้ค่อนข้างนาน อาจใช้เวลา 10-20 ปี เพื่อรอให้กลิ่นไม้ผสมเข้ากับแอลกอฮอล์ในถัง ให้ได้รสชาติและกลิ่นตามที่ต้องการ ด้วยเหตุที่กระบวนการผลิตใช้เวลานานนี่เอง ทำให้การคาดการณ์ Demand ค่อนข้างยากว่าจะเป็นอย่างไร หากผลิตออกมาแล้วสูตรนั้นไม่สนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และต้องทำสูตรใหม่ก็จะใช้เวลาอีก ซึ่งมันอาจไม่คุ้มค่ากับเวลาและการลงทุนที่ต้องเสียไป

จุดนี้ทำให้มีผู้สนใจที่จะลดเวลาในการบ่มวิสกี้ลง เพราะการใช้เวลาน้อยลงนี้เป็นการเปิดโอกาสและเพิ่มความสามารถให้ทดลองสูตรใหม่ๆ ได้มากขึ้น นำมาใช้ในการวางแผนการผลิตและจัดจำหน่ายได้แน่นอนกว่าเดิม บริษัทแรก Endless West ใน San Francisco ได้ใช้วิธีการทางเคมีชื่อ Gas Chromatograph เพื่อหาโครงสร้างโมเลกุลที่ให้กลิ่นและรสชาติเหมือนวิสกี้ จากนั้นจึงทำการสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่และนำกลับเข้าไปรวมกับเอธานอล วิธีการนี้ใช้เวลาในการผลิต 24 ชั่วโมง บริษัทที่สองคือ Lost Spirits ใน Los Angeles จะใช้ความร้อนในการเร่งปฏิกิริยาการบ่มในถังไม้ วิธีนี้ใช้เวลา 6 วัน 

Product ของทั้ง 2 บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ความนิยมชมชอบกับกลุ่มผู้ชอบลองอะไรใหม่ๆ และสนุกกับการทำอะไรที่ต่างไปจากวิถีเดิมๆ  โดยตอนนี้มี Venture Capital คือ Horizons Ventures ที่เคยเป็นผู้สนับสนุนทั้ง Facebook, Skype และ Waze ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจมาก่อน ได้ให้ความสนใจลงทุนกับ Endless West แล้ว

คงไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมวิสกี้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ต่อไปก็คงจะมีความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมต่างๆ ออกสู่ตลาดมากขึ้น ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั้น เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยเป็นความคิดสู่กระบวนการสร้างเป็นสินค้า บริการ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย


Credit : https://www.economist.com/science-and-technology/2019/03/09/disruptive-technology-may-change-the-whiskey-industry
 
สรุปและเรียบเรียงโดย : ปิยารมย์ ปิยะไทยเสรี
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือแชร์บทความ

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจและสังคม

บทความก่อนหน้า

เลือกกลไกการ “เติบโต” ให้ธุรกิจ

บทความถัดไป

บทเรียนจากกรณีศึกษายูนิคอร์นในประเทศจีน