บทความ

>

เลือกกลไกการ “เติบโต” ให้ธุรกิจ

เลือกกลไกการ “เติบโต” ให้ธุรกิจ

HIGHLIGHT :

การทำธุรกิจที่สร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น  เจ้าของกิจการต้องเลือกการเติบโตที่เหมาะกับสินค้า บริการและ Business Model ของตนเอง ซึ่ง Eric Ries แนะนำว่าการเติบโตมีอยู่ 3 แบบ (Three Engines of Growth) ได้แก่ 1. Sticky Engine 2. Viral Engine และ 3. Paid Engine

เวลาในการอ่าน 2 นาที

การสร้างสินค้า บริการให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นความ “หิน” ของการทำธุรกิจเลยทีเดียว บางครั้งการโหมโฆษณาสินค้าให้เป็นที่รู้จัก มันอาจสร้างกระแสได้ไม่นาน และหายจากไป แทนที่จะสิ้นเปลืองงบโฆษณาไปมากมายนั้น เจ้าของกิจการควรหันมา Focus การเติบโตใน 3 แบบ หรือ Three Engines of Growth ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Three Engines of Growth นี้ Eric Ries ผู้เขียนหนังสือ “The Lean Startup” ซึ่งเป็นหนังสือที่เปรียบเป็น Bible ของเหล่า Business Owner ได้เขียนถึงธุรกิจที่มีสินค้าบริการ และ Business Model ที่แตกต่างกันนั้น จะมีการเติบโตอยู่ 3 แบบ

1. Sticky Engine

ธุรกิจแบบนี้จะ Focus ในเรื่องที่ลูกค้า “ติดหนึบ” ในสินค้าและบริการ รู้สึก Happy และมีประสบการณ์ที่ดี มีการกลับมาใช้อย่างต่อเนื่อง Key สำคัญของวิธีการนี้คือต้องลดอัตราการยกเลิกการใช้สินค้าและบริการของ User และรักษาลูกค้าเอาไว้ให้ได้ ส่วนมากธุรกิจที่ใช้วิธีนี้ ตัวสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าจะโฆษณาตัวมันเอง

 

2. Viral Engine

ใช้การบอกต่อเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ โดยพื้นฐานจะเป็นสินค้าและบริการที่ตอบสนองผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มสังคม (Community) ตัวอย่างคือ Facebook, Snapchat  การวัดการเติบโตจะดูจากจำนวนผู้ได้รับการบอกต่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้เดิม การใช้ Viral Engine นี้เหมาะกับสินค้า บริการที่มีตลาดชัดเจน สมบูรณ์แล้ว ไม่เหมาะกับสินค้า บริการที่อยู่ในช่วงการหาตลาดว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน

 

3. Paid Engine

เป็นวิธีการเติบโตแบบเดิมที่ Focus การเติบโตด้วยการใช้การโฆษณาหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนมากจะมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาผ่านการสร้างแบรนด์ หรือสร้างทีมขาย วิธีนี้จะมีประโยชน์เมื่อสามารถทำกำไรและดึงดูดลูกค้าได้มากพอและมีความสามารถในการทำกำไรมากกว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างกลุ่มลูกค้า

ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และเติบโตแล้ว จะใช้การเติบโตมากกว่า 1 วิธี แต่สำหรับเจ้าของธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนั้น ควรเน้นไปที่วิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกับธุรกิจและ Business Model ของตนเอง เพื่อจะสามารถวัดความสำเร็จของธุรกิจได้ดีกว่าการใช้หลายวิธี


Credit : The Lean Startup by Eric Ries
 
สรุปและเรียบเรียงโดย : ปิยารมย์ ปิยะไทยเสรี
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือแชร์บทความ

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
เคล็ดลับทำธุรกิจ

บทความก่อนหน้า

Facebook ปรับแผนเข้าสู่ “ความเป็นส่วนตัว”

บทความถัดไป

Disruption ในอุตสาหกรรมวิสกี้