บทความ

>

Facebook ปรับแผนเข้าสู่ “ความเป็นส่วนตัว”

Facebook ปรับแผนเข้าสู่ “ความเป็นส่วนตัว”

HIGHLIGHT :

Facebook ปรับ “Vision” มุ่งไปสู่ “ความเป็นส่วนตัว” มากขึ้น ด้วยความเชื่อว่าอนาคตของการสื่อสารจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

เวลาในการอ่าน 2 นาที

กว่า 15 ปีแล้ว ที่ Facebook ได้ช่วยให้ผู้คนมากมายในโลกนี้สามารถพบปะกัน จนมาเป็นเพื่อนกัน เป็นกลุ่มคนหรือชุมชนแบบหนึ่งบนโลกออนไลน์ เปรียบไปก็เหมือนกับ “จตุรัสกลางเมือง” หรือ Town Square ที่เป็นสถานที่นัดหมายพบปะกันของคนในเมือง แต่ในวันนี้ Mark Zuckerberg CEO ของ Facebook ได้กล่าวว่า อนาคตของ Internet นั้น ความเป็นส่วนตัว หรือ Privacy-Focused จะสำคัญมากกว่า Open Platform เหมือนอย่างทุกวันนี้

Mark Zuckerberg วางแผนที่จะให้มีการเปลี่ยนรูปแบบของ Social Media จากที่ส่งเสริมให้คน Post แบบสาธารณะ เป็นการสื่อสารที่เป็นส่วนตัวและมีการเข้ารหัส (Encrypted Communication) ในกลุ่มคนที่เล็กลงและรู้จักกันเกือบหมด รวมทั้งจะมีการลบข้อความที่เคยโพสต์ออกไปเมื่อพ้นระยะเวลา

Facebook พยายามกำจัดข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่บิดเบือน ซึ่งในเรื่องนี้ ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ส่งเสริมให้มีการแชร์และมองเห็น (ใน News Feed) ในลำดับแรกๆ คือการแชร์ข้อมูลต่อกับเพื่อน ครอบครัว  ส่วนเนื้อหา ข้อมูลที่เกี่ยวกับการโฆษณา ก็จะมองเห็นในลำดับรองๆ ลงไป

ด้วยความเชื่อว่าอนาคตของการสื่อสารจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงมีแผนที่จะเชื่อมโยง Instagram, WhatsApp และ Messenger ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความข้าม Application ได้ เป็นการปรับระบบให้มีความรู้สึกเหมือน “Digital Living Room” ที่บรรยากาศการสนทนามีความใกล้ชิด เป็นส่วนตัว และปลอดภัยจากคนภายนอก รวมทั้งจะมีการเพิ่ม Function การซื้อขาย การชำระค่าสินค้า/บริการ การโทรติดต่อ หรือ Video Chats เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม Facebook ก็ยังคงมี Feature ที่เป็นสาธารณะเพราะรายได้จากการโฆษณาสินค้า บริการ ก็เป็นรายได้หลักอย่างหนึ่ง ถ้าปรับให้เป็น “ส่วนตัว” มากขึ้น ธุรกิจที่ใช้ Facebook ติดต่อกับกลุ่มลูกค้านั้น จะเรียกเก็บค่าบริการอย่างไร ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำการบ้านกันต่อไป เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ใช้ที่ต้องการทั้งความเป็นส่วนตัวและเป็นสาธารณะ

ในท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนไปนั้น  การปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ การเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นของ Facebook ถือเป็นเปลี่ยน “Vision” ขององค์กรเลยทีเดียว เพราะมีโอกาสทางธุรกิจมากมายที่มองเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ที่มีข้อจำกัดบางประการในการใช้ Facebook


Credit: https://www.nytimes.com/2019/03/06/technology/mark-zuckerberg-facebook-privacy.html
 
สรุปและเรียบเรียงโดย : ปิยารมย์ ปิยะไทยเสรี
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือแชร์บทความ

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การบริหารจัดการ
กรณีศึกษา

บทความก่อนหน้า

เริ่มต้นกิจการด้วยแนวคิด Resource Sharing

บทความถัดไป

เลือกกลไกการ “เติบโต” ให้ธุรกิจ