บทความ

>

วงจรการระดมทุนของธุรกิจ Startups หรือ Financing Life Cycle

วงจรการระดมทุนของธุรกิจ Startups หรือ Financing Life Cycle

HIGHLIGHTS :

ในแต่ละขั้นตอนของการทำธุรกิจ Startups จะมีแหล่งเงินทุน และประเภทของนักลงทุนที่สนใจมาร่วมลงทุนแตกต่างกัน ในบทความนี้จึงแบ่งขั้นตอนการเติบโตของธุรกิจ Startups เป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ ที่มีการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ดังนี้

1) ขั้น Discovery : ลงทุนด้วยตัวเอง ญาติ (F&F) หรือจากหน่วยงานภาครัฐ (Gov. grants and loans)

2) ขั้น Proof of Concept, Product Design, Product Development : จากหน่วยงานภาครัฐ หรือจากนักลงทุนประเภท Angels หรือ Angels group

3) ขั้น Manufacturing and Delivery : มักจะมีการระดมทุนจาก Venture Funds, Institutional Equity, Loans and Bonds

เวลาในการอ่าน 2 นาที

เราอาจแยกการระดมทุนของธุรกิจ Startups ตามขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจได้ดังนี้

1) ขั้น Discovery

เป็นขั้นที่ Early Startups จะค้นหาไอเดียทางธุรกิจ (Idea) โดยปกตินักธุรกิจมักจะเป็นคนที่มีไอเดียอยากทำโน่นนี่นั่นอยู่แล้ว   สิ่งที่อยากทำอาจมาจากความฝัน ประสบการณ์ที่ผ่านมา ในขั้นนี้ผู้ประกอบการมักลงทุนด้วยตนเอง (Founder) หรือชวนญาติมิตรมาร่วมลงทุน (Friends and Family) ในบางประเทศ หน่วยงานภาครัฐอาจมีเงินทุนหรือเงินกู้สนับสนุน Early Startups บางรายที่มีแนวคิดน่าสนใจ (Government Grants and Loans)

 

2) ขั้น Proof of Concept, Product Design, Product Development

ในขั้นนี้ธุรกิจ Startups จะเริ่มนำเอาไอเดียเริ่มต้นมาสร้างเป็นสินค้าและบริการต้นแบบ (Prototype) และออกทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปรับไปปรับมา ในขั้นตอนนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่มากที่จะไม่ประสบความสำเร็จ

การจัดหาเงินทุนในขั้นนี้ ครอบคลุมตั้งแต่วิธีที่เรียกว่า Pre-seed Funding, Seed Funding, Startup Funding กลุ่มที่อาจจะเข้ามาช่วยในขั้นตอนนี้ เช่น หน่วยงานของรัฐ ในลักษณะ Government Grants and Loans ในขั้นนี้อาจมีกลุ่มนางฟ้าใจดี (Angels) ที่อาจเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้ว เคยผ่านความยากลำบากตอนเป็น Startup มาก่อน เลยอยากสนับสนุน Early Startups โดยให้ทั้งคำแนะนำและเงินลงทุน Angels อาจสนับสนุนเป็นการส่วนตัว หรือรวมกลุ่มกันตั้ง Seed Funds ขึ้น

เนื่องจาก ความเสี่ยงของ Early Startups มีสูง Angels จึงอาจจะไม่สนับสนุนเงินทุนแบบง่ายๆ เพราะเอาเข้าจริง Angels บางรายก็ไม่ใช่นางฟ้าใจดีอย่างชื่อ ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรที่ Angels จะพิจารณาสนับสนุนเงินทุนโดยยึดหลักวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยง

ส่วนตัวผมคิดว่าเราควรสนับสนุนให้เกิดกลุ่มนางฟ้าใจดีที่สุด ผ่าน Seed Funds ชนิดที่เรียกว่า Contribution Crowdfunding โดยส่งเสริมให้นางฟ้าใจดีที่สุดเหล่านี้ที่เคยบริจาคเงินทำบุญในศาสนา หรือกิจการสาธารณะกุศล หันมาเพิ่มทางเลือกในการบริจาคเงินเพื่อสร้างให้เกิดธุรกิจที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสินค้าและบริการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์โดยรวม

 

3) ขั้น Manufacturing and Delivery

ขั้นนี้ธุรกิจ Startups จะเริ่มตั้งตัวและขยายธุรกิจได้แล้ว เหมือนถูกยกระดับให้สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ต่อไป เนื่องจากสินค้าและบริการของ Startups นั้นจะอยู่ในกระแสที่ลูกค้าเป้าหมายและผู้คนสนใจ ในขั้นนี้ธุรกิจ Startups ที่ประสบความสำเร็จ (Scaled Startups) จะมีความเนื้อหอม เราเรียกการระดมทุนในขั้นนี้ว่ามีลักษณะ Expansion and Mezzanine และ Operating Capital

ความเนื้อหอมนี้ จะดึงดูดให้ผู้มีเงินทุนที่เรียกว่า Venture Funds, Institutional Equity, Loans and Bonds ให้เข้ามาเสนอให้เงินทุนสนับสนุนแบบหัวกระไดไม่แห้งกันเลย บางทีก็อาจกลายเป็น Happy Problems ว่า Scaled Startups เหล่านี้จะเลือกผู้ร่วมทุนยังไงที่จะกลายเป็น Strategic Partners เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ ไม่เฉพาะแต่การสนับสนุนเงินทุนเท่านั้น

ในประเทศไทยตอนนี้ เราส่งเสริมให้เกิด Early Startups กันได้อย่างกว้างขวาง แต่แหล่งเงินทุนที่สนับสนุนให้ Startups ที่ดีผ่านพ้นไปขั้นต่อไปจน Scale ได้ ก็ยังไม่พอครับ มาช่วยกันสร้างให้เกิด นางฟ้าใจดีที่สุดกันดีกว่าไหมครับ ผมว่ายังมีคนจิตใจดีที่อยากให้โดยไม่หวังว่าจะได้ผลประโยชน์ทันที ยังมีใช่ไหมครับ

 

Credit : ภาพจากหนังสือ Angel Financing for Entrepreneurs  โดย Susan L.Preston
https://www.slideshare.net/tacomaangel/susan-preston-angel-investing-essentials-tacomaangel-network
สรุปโดย : ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือแชร์บทความ

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน

บทความก่อนหน้า

ทำธุรกิจ Startups จะว่าไปก็เหมือนทำวง (ดนตรี)

บทความถัดไป

วิธีป้องกันการถูกขโมยไอเดีย