บทความ

>

Crowdfunding: Basics (เรื่องน่ารู้ของการระดมทุนแบบ Crowdfunding)

Crowdfunding: Basics (เรื่องน่ารู้ของการระดมทุนแบบ Crowdfunding)

HIGHLIGHTS :

รู้จักการระดมทุน ในรูปแบบ Crowdfunding ซึ่งเป็นรูปแบบการระดมทุน อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพได้ โดยผู้ประกอบการจะได้รู้ว่าต้องทำอย่างไร เมื่อต้องการระดมทุนแบบ Crowdfunding และสามารถเปรียบเทียบได้ว่า Crowdfunding แตกต่างจากแหล่งเงินทุนของ Angels และ VCs อย่างไร

ผู้ประกอบการจะได้เห็นทั้งข้อดี (Pros) และข้อควรพิจารณา (Cons) หากต้องการระดมทุนแบบ Crowdfunding

เวลาในการอ่าน 4 นาที

Crowdfunding is the process of soliciting funds from the general public to create projects or fund businesses.

เป็นรูปแบบใหม่ของการระดมทุนโดยเฉพาะกับกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น นอกเหนือจากการใช้เงินทุนตนเอง จากครอบครัว ญาติมิตร

 

ภายใต้ระบบของ Crowdfunding เราสามารถ

“Pitch directly to individual investors and often get funding in just a few weeks.”

 

ลักษณะของ Crowdfunding มีหลายประเภท จึงทำให้วิธีการระดมทุน

“Does not involve the sale of ownership, or equity in the business.”

ประโยชน์ของ Crowdfunding

 • ได้เงินทุน
 • ได้ Validate your idea, concept 
 • ประชาชนที่อยู่เบื้องหลังจะสามารถให้ Lots of valuable inputs
 • ได้รับ feedbacks

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำเมื่อต้องการระดมทุนแบบ Crowdfunding

 • Putting your concept up for the world to see
 • Asking interested people to pledge if they like it

การระดมทุนแบบ Crowdfunding เมื่อเปรียบเทียบกับการระดมทุนจาก VC และ Angels มีความแตกต่าง เพราะ VC และ Angels นั้น

 1. Take ownership stake in business they fund
 2. They do this in anticipation of return on their investment and the reluctant growth in value of their shares
 3. Might play an active role in the operation of the business

Crowdfunding Pros (ในมุมของผู้ประกอบการ)

1) Minimal financial risk

การระดมทุนแบบ Crowdfunding ส่วนใหญ่ “Charge you nothing on their site” 

Crowdfunding จะทำเงินได้โดย “Charging a percentage of what backers pledge, not upfront charges.”

ถ้าผู้ประกอบการทำ campaign การระดมทุนจากประชาชนเอง เขาจะเสียแค่ time and cost เท่านั้น ทำให้ลดความเสี่ยงได้

ถ้า campaign ไม่ได้ผล ไม่บรรลุเป้าหมายต่างๆ รวมทั้ง financial goal ด้วย “None of your pledgers are charged and the project simply ends.”

2) Testing demand

 • การใช้ Crowdfunding ทำให้เหมือนพุ่งไปที่ a built-in focus group ซึ่งจะให้ feedback กับโครงการของเรา เหมือนทดสอบว่า พวกเขาชอบโครงการของเราไหม
 • ช่วยให้เราเพิ่มเติมเรื่องที่เป็นประโยชน์ระหว่าง campaign
 • ช่วยให้เรา tap ความรู้และคำแนะนำจากคนเป็นร้อยเป็นพันแบบฟรี ซึ่งการช่วยเหลือของ backers อาจมีหลายรูปแบบ เช่น build websites, post on social media sites, contribute to blogs, create promotional assets to you

3) You keep control

เรายังคงสามารถ Keep control of all decisions ซึ่งในฐานะ Creator of the project เรายังคุมทิศทางและการดำเนินงานได้ทั้งหมดตั้งแต่ creative vision, costs, product delivery, marketing, all the customer interactions เป็นต้น ดังนี้ “You are the boss and the entire venture represents your vision.”

4) 100 Percent ownership

 • วิธีที่เราขอ donate และ rewards คืนให้ผู้ร่วมให้เงินทุน จะต้องไม่สับสนกับวิธี selling equity or ownership in a business 
 • เมื่อเราได้รับเงินทุนจาก VCs หรือ Angels เราต้อง Offer them part of your business โดยการ issuing shares of ownership แต่กรณีของ Crowdfunding เรายังคุมการเป็นเจ้าของด้วยการถือหุ้น100% เรายังคงเป็น one boss และเป็นคนที่ Get to profit entirely from the success of the business

5) Brand evangelists

 • กลุ่ม Backers เหล่านี้จะกลายเป็น evangelists หรือผู้เผยแพร่โครงการของเราไปยังเครือข่ายต่อๆ ไปเป็นการสะสมทำให้เกิด virtual team
 • Crowdfunding เป็น a collaborative model มากกว่าเป็น a retail model
 • “You will attract money backers who not only want to see your product or service succeed; they want to see your personally succeed.”

Crowdfunding Cons (ในมุมของผู้ประกอบการ)

ต้องจำไว้ว่า Crowdfunding ไม่ใช่ a fundraising method ที่มาแทน all the funding techniques of the past มันเป็นเพียง a new way เท่านั้นซึ่งมีข้อควรระวังด้วย

1) It’s continuous work

เมื่อเรา Run a crowdfunding campaign ก็ต้องทำงานตั้งแต่เริ่มต้นและต่อเนื่องให้เสร็จ โครงการบางอย่างต้องทำไปเรื่อยๆ ด้วย เราต้องรู้ว่ามีคนจำนวนมากที่กำลังดู campaign และมีคำถามมากมาย ซึ่งไม่เหมือนวิธีหาเงินทุนจากการกู้ธนาคารหรือจากวิธีอื่นๆ เราอาจถูกโทรหา 24ชม/7วันก็ได้ ต้องพร้อมรับมือทุกเมื่อ

2) Lack of guidance

Crowdfunding เป็น new concept แม้ว่าจะเริ่มใช้กันบ้างแล้วแต่ก็ยังขาดความรู้ วิธีทำและคู่มือ Most of the major crowdfunding sites พยายามจะมี educational materials on them แต่ก็ยังมีน้อย

3) High visibility

เมื่อทำ campaign ระหว่างนั้นต้องยอมรับว่า There is little privacy เพราะว่าคนต้องการรู้จักเรา
เพื่อให้เป็น a successful crowdfunder. “You must be prepared for full personal exposure to build trust and convince potential backers to pledge your campaign.”

4) You need to be a social media guru

social media จะทำให้เราเจอคนได้มาก เช่น Facebook, Twitter, Blogs เป็นต้น เราควรจะนำ campaign มา interact บนนี้ไม่ว่าจะเป็น posting to newsletter, issuing press releases, using every social networks รวมทั้งรู้วิธีที่จะบริหารจัดการ social media’s เหล่านี้ ถ้าเราไม่ถนัดก็ต้องหาคนที่เก่งเรื่องนี้มาช่วย

5) Funding is not professional

เทียบกับตอนกู้เงินจากธนาคาร เราต้องสร้าง a lender-client relationship ขึ้นและจะเกิด duties and behavior ตามมา
กรณี Crowdfunding ที่มีbackersจำนวนมาก และต่างคนก็มี diverse expectations and demands เราจำเป็นต้องหา rules to guide the expectations ซึ่งก็ไม่ง่ายเลย

6) Sometimes it doesn’t work

ข้อเท็จจริงก็คือมากกว่า 50% ของ crowdfunding campaigns มักจะล้มเหลวไปไม่ถึงจุดหมาย 
มักพบว่าการขาด historical data และ guidance เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ล้มเหลว


Credit : Guide to Crowdfunding โดย Thomas Elliott Young
สรุปโดย : ดร. กฤษฎา เสกตระกูล

หรือแชร์บทความ

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

การเงินและการระดมทุน

บทความก่อนหน้า

The Fourth Industrial Revolution: Megatrends of Digital Development

บทความถัดไป

เริ่มสตาร์ทอัพแบบ MIT กับ 24 ขั้นตอนในการหาตลาดให้เจอ