บทความ

>

The Fourth Industrial Revolution: Megatrends of Digital Development

The Fourth Industrial Revolution: Megatrends of Digital Development

สิ่งที่จะเป็นความก้าวหน้าในยุคนี้ก็คือ Internet of things : IoT ที่เป็นยุคที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ และสถานที่ เป็นต้น กับมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อและ Platforms ที่หลากหลาย ตัวเชื่อมต่อและ Sensors ที่คอยติดตามความสัมพันธ์ ก็ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ราคาถูกลง และฉลาดขึ้น จะเห็นได้จาก Smartphones ต่างๆ ที่มีขนาดเล็ก พกพาไปได้และมีประสิทธิภาพสูง การเชื่อมต่อดังกล่าวที่ทำได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว จะเปลี่ยนโฉมวิธีการที่เราบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานต่างๆ ไปอย่างถอนรากถอนโคน เช่น การทำ Online Trading ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยที่คนไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้านั้นเอง เป็นต้น

การปฏิวัติดิจิทัลสามารถพลิกรูปแบบการปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างบุคคลและสถาบันต่างๆ เช่นระบบสถาบันการเงินแบบเดิม เช่นธนาคาร ซึ่งเป็นตัวกลาง (Centralize) ให้ผู้ฝากและผู้กู้มาพบกัน แต่ด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ เช่น  Blockchain ซึ่งเป็นแบบ Decentralize จะช่วยให้ผู้กู้และผู้ฝากเงินพบกัน ตรวจสอบกันเอง โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ถ้าพัฒนาไปได้มากขึ้นสามารถ Disrupt วงการตลาดการเงินที่เป็นอยู่อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ การพัฒนา Platforms ต่างๆ ภายใต้ยุค Digital Technologies ยังส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “เศรษฐกิจตามความต้องการ” เพราะการเชื่อมโยงผู้คน สินทรัพย์และข้อมูลเข้าด้วยกัน ทำให้ทราบว่าใครต้องการอะไร ใครมีสิ่งที่คนต้องการ การแบ่งปันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างของธุรกิจเช่น Uber , Airbnb เป็นรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จจากการเข้าใจหลักการนี้


Credit : The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwarb
แปลโดย : ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
สรุปโดย : ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
มิถุนายน 2561

หรือแชร์บทความ

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจและสังคม

บทความก่อนหน้า

The Fourth Industrial Revolution: IMPACTS

บทความถัดไป

Crowdfunding: Basics (เรื่องน่ารู้ของการระดมทุนแบบ Crowdfunding)