บทความ

>

The Fourth Industrial Revolution: IMPACTS

The Fourth Industrial Revolution: IMPACTS

HIGHLIGHTS :

ผลกระทบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุค 4.0 จะทำให้เกิดผลิตภาพ และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นมาก

การเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้

เวลาในการอ่าน 1.30 นาที


Impacts on Growth of Economy

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในระดับที่แทบไม่มีใครวาดภาพออก ในด้านการเติบโตของเศรษฐกิจ ถ้ามองแง่บวก เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะทำให้เกิดผลิตภาพที่พุ่งสูงและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงได้ใหม่

การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงวัย

อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผลิตภาพทั่วโลกถือว่าเติบโตช้า ทั้งที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการลงทุนในนวัตกรรมเติบโตอย่างรวดเร็ว คำตอบหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือ สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 นี้ ที่จริงแล้วมีคุณภาพและฟังก์ชันการทำงานที่ดีกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ และจัดจำหน่ายในตลาดที่แตกต่างไปจากตลาดปกติที่เราใช้วัดอย่างมาก สถิติแบบเดิมอาจไม่สามารถวัดการเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่แท้จริงได้

ในอนาคต ประชากรโลกถูกคาดว่าจะเพิ่มจาก 7,200 ล้านคนในปัจจุบันเป็น 8,000 ล้านคนภายในปี 2030 และ 9,000 ล้านคนภายในปี 2050 แม้ว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้น แต่การเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้จำนวนผู้สูงวัยมีมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ เช่นผู้สูงอายุอาจซื้อของราคาแพงในระดับที่ลดลง หรือมีแนวโน้มจะลงทุนทางวิสาหกิจน้อยลง เนื่องจากอยากถนอมรักษาสินทรัพย์ที่จำเป็นไว้ การบริหารจัดการผลิตภาพจากผู้สูงอายุจะเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่จะยังคงทำให้เศรษฐกิจยังคงเติบโตต่อไปได้ เช่น เราอาจได้เห็นการตัดสินใจขยายเวลาเกษียณ การฝึกอบรมเรื่อง Digital ให้ผู้สูงอายุ การพัฒนา Healthtech สำหรับผู้สูงอายุเพื่อทำให้แข็งแรงทำงานต่อไปได้และลดค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลผู้สูงวัยลงได้


Credit : The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwarb
แปลโดย : ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
สรุปโดย : ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
มิถุนายน 2561

หรือแชร์บทความ

แท็กที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจและสังคม

บทความก่อนหน้า

The Fourth Industrial Revolution: Impacts on Employment

บทความถัดไป

The Fourth Industrial Revolution: Megatrends of Digital Development