วิเคราะห์จุดแข็งของบริษัทผ่าน VRIO

วิเคราะห์จุดแข็งของบริษัทผ่าน VRIO

April 29, 20226,168


VRIO เป็น Framework ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทรัพยากรของบริษัท ว่ามีความสามารถทางการแข่งขันมากแค่ไหน เพื่อให้สามารถตอบได้ว่าองค์กรมีจุดแข็งเป็นอะไรบ้าง ในการวิเคราะห์ เริ่มจากการหาว่าทรัพยากรขององค์กรมีอะไรบ้าง ซึ่งประเภทของทรัพยากรสามารถแบ่งออกได้เป็น ทรัพยากรที่จับต้องได้ (เช่น คน ทุน สิ่งของ วัตถุดิบ) เป็นต้น และทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ (เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา องค์ความรู้ ชื่อเสียง เป็นต้น)การวิเคราะห์ด้วย Framework VRIO จะนำทรัพยากรแต่ละตัว มาประเมินว่ามีคุณสมบัติดังนี้หรือไม่Valuable มีคุณค่า / Rare - มีอยู่อย่างจำกัด / Inimitable - ได้มายาก / Organized - องค์กรใช้ประโยชน์ได้ในการประเมิน จะประเมินแบบเป็นลำดับขั้น เริ่มจาก Valuable ก่อน ถ้าทรัพยากรมีคุณสมบัตินี้ ก็จะนำไปประเมินคุณสมบัติต่อไปคือ Rare ทำเช่นนี้จนถึงตัวสุดท้าย คือ Organizedทรัพยากรที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ V จะถือว่าเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถแข่งขันได้ (Competitive Disadvantage) หรือเป็นจุดอ่อนทรัพยากรที่มีคุณสมบัติ V + R ถือว่ามีความสามารถทางการแข่งขันเทียบเท่าคู่แข่ง (Competitive Parity)ทรัพยากรที่มีคุณสมบัติ V + R + I ถือว่ามีความสามารถทางการแข่งขันได้แบบชั่วคราว (Temporary Competitive Advantage)ทรัพยากรที่มีคุณสมบัติครบทั้ง V + R + I + O จะถือว่าเป็นทรัพยากรที่ดีที่สุด เป็นทรัพยากรที่มีความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage)


แบ่งปัน :

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คุณอาจจะสนใจ