รู้จัก SCMAPER เครื่องมือช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

รู้จัก SCMAPER เครื่องมือช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

May 19, 202217,161


SCAMPER เป็นเครื่องมือ/เทคนิคขั้นต้นแบบง่ายๆ ที่จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยจุดเด่นของวิธีการนี้คือ การตั้งคำถามเพื่อค้นหาคำตอบ /Solutions ซึ่งการใช้ SCAMPER จะทำให้ได้ไอเดียใหม่ แนวทางใหม่ หรือสินค้าบริการใหม่ขึ้นมา
SCAMPER เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นโดย อเล็กซ์ ออสบอร์น (Alex Osborn) เป็นคำย่อจาก 7 คำสำคัญ ดังนี้


S = Substitute (การทดแทน) การหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ มาทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่มีปัญหา หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน Grab จากเมื่อก่อนที่ผู้คนมีปัญหาในการเรียกรถแท็กซี่มักปฎิเสธผู้โดยสาร แต่เมื่อนำแอปพลิเคชัน มาใช้ก็สามารถแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ ทำให้เกิดความสะดวก และความพึงพอใจอย่างมากของผู้ใช้งานC = Combine (ผสมผสาน) เป็นการนำสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่ามารวมกัน เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น โทรศัพท์ในปัจจุบันสามารถผสมผสานฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลาย ทั้งกล้องถ่ายรูป ฟังเพลง เครื่องคิดเลข ตลอดจนการรับส่ง emailA = Adapt (การปรับใช้) ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการส่วนใดที่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อลบจุดอ่อน และเพิ่มโอกาสให้สินค้าบริการดียิ่งขึ้นได้บ้าง เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบที่นั่งในโรงภาพยนตร์ เป็นแบบโซฟามีผ้าห่ม ให้ความรู้สึกเหมือนการนอนดูหนังที่บ้านM = Modify/Magnify/Minify (การปรับปรุง/ขยาย/ลด) ผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ เพิ่มหรือลดคุณสมบัติส่วนไหนได้บ้าง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การคิดค้นจอ LCD ทำให้จอทีวีในปัจจุบันมีขนาดเล็กลง เบาบางลงรวมถึงสามารถนำไปปรับใช้เป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้P = Put to Other Uses (การประยุกต์ใช้) เป็นการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ให้เข้ากับสิ่งอื่น เช่น การนำมูลสัตว์มาทำเป็นแก๊ส การนำห้องพักที่ว่างไม่ได้ใช้มาให้บริการปล่อยเช่าแก่คนที่สนใจ จะเห็นได้ว่าจากสิ่งเดิมที่มีอยู่ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้สร้างประโยชน์กับเราได้E = Eliminate (การตัดทิ้ง/การขจัดออก) การตัดบางส่วนของผลิตภัณฑ์ออกเพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงของผลิตภัณฑ์บางอย่างให้รูปลักษณ์ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น เช่น โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันตัดเอาปุ่มกดออกและสามารถใช้แบบสัมผัสแทนการกดปุ่ม อีกทั้งรูปทรงยังมีความบางเบาสะดวกแก่การพกพา ทำให้ผู้ใช้งานประทับใจเป็นอย่างมากR = Rearrange/Reverse (การเรียงใหม่) เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่หรือย้อนปรับกระบวนการ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม เช่น การออกแบบโทรศัพท์เปลี่ยนตัวแหน่งของไมโครโฟนและตำแหน่งช่องเสียบหูฟัง เพื่อให้สามารถรับเสียงได้ดีขึ้นและเกิดความสะดวกในการใช้งาน เป็นต้นสตาร์ทอัพอาจนำเทคนิค SCAMPER นี้ไปใช้ตั้งคำถามกับสิ่งที่กำลังทำอยู่เพื่อค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา อาจทำให้สามารถสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่แตกต่างไปจากเดิม และเกิดเป็นนวัตกรรมได้ ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้งานง่ายและก่อให้เกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก สิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้มาไปทดสอบว่ามีความเหมาะสม หรือไม่ เพื่อให้แนวคิดของสตาร์ทอัพสามารถพัฒนาต่อไปได้


แบ่งปัน :

คุณอาจจะสนใจ