มองหาโอกาสการเติบโต

ของธุรกิจ

พัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

เพื่อเสริมรากฐานทางความคิดในการดำเนินธุรกิจ

แหล่งความรู้หลากหลายรูปแบบ

ครอบคลุมสำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้น ผู้ประกอบการระยะเติบโต

ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไป

ลงเรียน e-Learning สำหรับผู้ประกอบการ

เริ่ม level 1 : ระบบเรียนรู้ e-learning

เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาจุดประกายความคิดเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของคุณ

แบบทดสอบหลักสูตร

Level 2 : แบบทดสอบรวม หลักสูตร Education Platform

แบบทดสอบนี้เป็นการทดสอบความรู้จากหลักสูตร e-Learning ใน Education Platform

สมาชิกที่สอบผ่านแบบทดสอบรวม จะมีโอกาสพัฒนาอีกขั้นบน Scaling Up Platform